Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost

Na Potoku 629, Slavonice 378 81
IČ: 261 08 721
ředitelka Olga Žampová 602 571 087 olga.zampova@zdrojslavonice.cz
Čísla účtů: 3060524379 / 0800 Česká spořitelna, a.s., 2100007946/7940 Waldviertel Sparkasse Bank AG.
SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE – Návštěvnické centrum, IČ provozovny: 1003688063, mobil: 733 325 855,  info@grasel.eu

 

www.spolkovydum.slavonice.cz 

/ původní web 2006 – 2013 www.zdrojslavonice.cz / 

projektové weby www.grasel.eu www.zelenepamatky.cz

 

Kdo jsme?

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost vznikla v roce 2006 vedle zavedeného občanského sdružení. Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti je poskytovat služby stanovené zakládací listinou – vzdělávání, osvětu a poradenství, služby v oblasti šetrné turistiky, služby pro rodiny a děti. Cílem organizace bylo zachránit, obnovit a provozovat bývalý Německý, dnes SPOLKOVÝ DŮM. V něm provozuje SR, o.p.s. všechny své služby a programy. Dům je zázemím i mnoha dalších místních spolků.

Motto organizace: Být ZDROJem zábavy, nápadů, vědění a informací.

 

Dokumenty

Přehled a popis aktivit – služeb a programů, uveřejňujeme každý rok ve výroční zprávě. Nedílnou součástí je účetní závěrka a audit nezávislého auditora.

Výroční zprávy  2008 – 2012 (odkaz na www.zdrojslavonice.cz)

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014, přílohy výroční zprávy

Výroční zpráva 2015

 

Partnerem Spolkového domu je od roku 2015 firma e.on

logoE.ON-SD