Pořádáme, zveme vás!

Spolkový dům nabízí vzdělávací, kulturní, osvětové a jiné programy.

1. Březen Pátek

Pátek / cvičení tai-chi