Pořádáme, zveme vás!

Spolkový dům nabízí vzdělávací, kulturní, osvětové a jiné programy.

V tomto období proběhlo

Pátek / cvičení tai-chi