Pořádáme, zveme vás!

Spolkový dům nabízí vzdělávací, kulturní, osvětové a jiné programy.

24. Září Pondělí

Soukromá akce – konference sociální bydlení