Cestovatelská beseda – Jindřichohradecká úzkokolejka ššššššhůůůů

Jindřichohradecká úzkokolejka – historie a současnost této výjimečné technické památky.
Přednáška je doplněna dobovými fotografiemi, kombinovanými se stavebními a technickými výkresy a dalšími unikátními dokumenty.
Poslední beseda jara 2018 – 27.4., 19,30.

ššššššhůůůůů