Elektromobilita – konference

Zahajovací konference E-Mobilita Česká Kanada 2018, 20.4. 2018 Spolkový dům Slavonice

https://www.facebook.com/events/362967400854693/

Dopolední program / 9 – 11,30 program pro školy

9.00 – zahájení Ing. Souček

Ing. Souček / Co to je elektromobilita?

Mag. Renata Brander – Weis / E-mobilita ve vzdělávání v Rakousku

PaedDr. Mátl SOUZS Dačice / prezentace školních projektů

Příspěvky budou tlumočeny, diskuse bude probíhat průběžně.

10 přestávka s občerstvením

 

10.30 ukázky strojů – elektrotraktor, elektrotrakař, elektrokára – zkušební jízdy

 

Odpoledne / 14 – 17 hodin program pro obecní, městské samosprávy, státní správu, podnikatele, veřejnost

14 – zahájení Mgr. Olga Žampová

Ing. Souček / Vize elektromobilního regionu Česká Kanada

BR Eduard Kock, starosta Thaya / příklady a zkušenosti z Thaya

Ing. Karel Macků, starosta Dačice / Elektromobilita ve městě

Jana Štěpánová, Mikroregion Dačicko / Možnosti e-mobility pro obce a podnikatele, zdroje podpory

O. Žampová / Šetrná turistika, e-mobilita a Spolkový dům

Příspěvky budou tlumočeny, diskuse bude probíhat průběžně.

15, 30 přestávka s občerstvením

16 ukázky, workshop – „Elektromobilita od trakaře k traktoru“ – prezentace elektro-výrobků, elektro  –  výrobců, zboží, technologií, výměna kontaktů, diskuse.

*změna programu vyhrazena