Férová snídaně a vernisáž výstavy

V sobotu 11.5. pořádáme od 9 hodin ve dvoře tradiční Férovou snídani, kterou spolupřipravují naši rodiče a děti z Rodičovského centra ZDROJ Slavonice, možná se nám představí děti a mládežníci tanečních skupin street dance a v podvečer proběhne vernisáž výstavy ZUZANA JE DOMA.

Celodenní sobotní program ve Spolkovém domě, těšíme se naviděnou!