Stálá expozice Kde domov můj … / Wo ist mein Heim …

Wo ist mein Heim, mein Vaterland?    …Böhmen ist mein Heimatland!“

Staatshymne (Státní hymna Republiky československé), německý překlad W. K. Ernsta, 1934

 

Vážení návštěvníci,

interpretovat česko – německou historii tohoto kraje, města Slavonic a Spolkového (dříve Německého) domu není jednoduché. Pokoušíme se o to naší expozicí, která zachycuje vzpomínky čtyř osobností a jejich rodin. Vykreslujeme tím příběhy zdejších obyvatel, sousedů, kteří v průběhu 20. století nazývají Slavonicko svým domovem.

Můžeme vůbec nacionální perspektivu zdejšího kraje překonat? A najít společná slova? Domníváme se, že ano. Historie podle nás není souborem dat, uzavřených odpovědí a jednoznačných soudů. Je kladením otázek a hledáním odpovědí. Otázek, kterými se prostřednictvím minulosti ptáme po své současnosti a budoucnosti.

Čtyři příběhy, ve kterých představujeme pány Stejskala, Dvořáka, Žampu a Znaimera, jsou komorním, rodinným vyprávěním jejich osudů, ve kterých se odrážejí velké dějiny česko – německého soužití v pohraničních oblastech bývalého Československa.

V tomto vyprávění se na jednom místě ve Slavonicích, ve Spolkovém domě, všichni potkávají. Při pohledu zblízka zjistíte, jak je to výjimečné a nesamozřejmé. Stanovy Německého (dnes Spolkového) domu z roku 1932 neumožňovaly, aby členy byli Češi (ani Židi, ani jiné národnosti), po roce 1945 byla odejmuta svoboda za hranice vysídleným německým obyvatelům a po roce 1948 i některým z pohraničí vystěhovaným českým rodinám. Dnes Češi a Němci společně přispívají svými vzpomínkami k obohacení kultury ve městě.

Čtyři vybrané příběhy nám otevírají dveře do historie, kterou si přejeme s Vámi vnímat svobodně a otevřeně v kladení otázek a hledání odpovědí.

 

Stálá expozice v česko – německém provedení je trvale umístěna ve vnitřním obložení Spolkového domu, ve výklencích. Na tuto expozici budou navazovat výukové programy pro žáky a studenty, které připravujeme na školní rok 2017 / 2018.