VELIKONOCE ve Spolkovém domě

Stálá expozice o historii domu, volná herna pro děti, posezení u kávy, koláčů a dalších dobrot.

Do velikonoc je prodloužena výstava MŽIKOVÉ OBRÁZKY Z RUDY.

V sobotu 16 hodin DÍLNA PLSTěNÍ, v neděli v 16 MALOVÁNÍ VAJÍČEK (vajíčka s sebou!).
Těšíme se o Velikonocích naviděnou!