Masopustní sobůtka – tvoření, hraní, tanec … a jiná zábava

Celodenní program ve Spolkovém domě připravují maminky a děti z Rodičovského centra, vyrábět budeme s dětmi z Junáka Slavonice.

Taneční představení provedou děti ze zájmového kroužku street dance, který zároveň oslaví 1. narozeniny!!!

těšíme se Vás