Nedělní duchovní setkávání

Věřící i duchovně založené zveme každou neděli – dopoledne od 10 -11:30 na nedělní bohoslužby Apoštolské církve.

Každý je srdečně zván.
Více informací podají: Roman Vretonko – 777 122 522, Vojtěch Trčka – 733 765 056