Výukový program Kde domov můj / Wo ist mein Heim

Výukový program pro střední školy 8,30 – 11 hodin