Společná interpretace společné historie Spolkového domu / česko – německý projekt

Přidáno

Více než obvykle se věnujeme interpretaci historie Spolkového domu (dříve Německého domu) a více než obvykle se nám události 20. století zdají být dobrým i odstrašujícím příkladem.

V letošním roce vznikne v těsné spolupráci s místními německými rodáky a za podpory česko – německého fondu budoucnosti, Krajského úřadu Jihočeského kraje, rodáckého spolku Heimatkreis Zlabings a Města Slavonice nová stálá expozice Spolkového domu. K ní budou vyvinuty i výukové programy pro žáky základních a středních škol, hledačka pro rodiny s dětmi atp.